Børns cykelvaner afhænger af forældres uddannelse og løn

Flere undersøgelser har dokumenteret, at færre og færre børn cykler. Nu viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler Alliancen, at forældrenes uddannelsesniveau og indkomst har stor betydning for, om børn cykler til skole og fritidsaktiviteter. Også i forhold til cykling er der dermed ulighed i sundhed.

Blandt forældre med lang, videregående uddannelse cykler cirka hver 3. barn, 33 procent, sjældent eller aldrig til skole. Blandt forældre med en kortere erhvervsuddannelse er det flere - knap halvdelen eller 49 procent - der sjældent eller aldrig cykler til skole. Det er 16 procent flere, der ikke cykler.

Den samme tendens gælder, når man ser på indkomsten. Hvis forældrene tjener under 300.000 kroner, er det næsten to tredjedele af børnene (63 %), der sjældent eller aldrig cykler til skole. Tjener forældrene over 800.000 kroner er det kun godt en tredjedel eller 36 procent af børnene, som sjældent eller aldrig cykler til skole. Undersøgelsen viser også, at hvis forældrene cykler, er der langt større chance for, at børnene cykler.

Tallene stammer fra en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler Alliancen, der er et samarbejde mellem Cyklistforbundet, Novo Nordisk, Jyske Bank og en række samarbejdspartnere herunder kommuner og regioner for at få flere børn til at cykle.

4 Væsentlige hovedresultater fra undersøgelsen

 • Afstanden er den væsentligeste grund til ikke at cykle til skole og fritidsaktiviteter

 • De fleste børn cykler ikke til fritidsaktiviteter

 • Forældres bagrund har stor betydning for børns cykeladfærd

 • Mange forældre (51%) vil gerne have, deres børn cykler mere i hverdagen

Ulighed i sundhed

I undersøgelsen har over 1.000 forældre svaret på spørgsmål om deres barns cykelvaner, og den viser i lighed med andre undersøgelser, at det går den forkerte vej med børns cykling.

Siden 2014 er der både sket et fald i fald i antallet af børn, der cykler til skole, og fire ud af ti forældre svarer, at deres børn slet ikke har cyklet den seneste måned.

Vicedirektør i Cyklistforbundet, Jane Kofod, kalder det forstemmende, at det ikke bare går tilbage med børns cykling, men at der også i forhold til cykling er ulighed i sundhed.

”Det styrker børns sundhed og trivsel, når de cykler til skole og fritidsaktiviteter i stedet for at blive kørt. Undersøgelsen bekræfter os i, at der er stort behov for en ekstra indsats for at få flere børn op på cyklen. Undersøgelsen viser også, at forældrenes uddannelse, indkomst og adfærd har kæmpe betydning for, om barnet cykler,” siger Jane Kofod og fortsætter:

”Det er vigtig viden, som vi kan bruge til at målrette arbejdet med børnecykelfremme. Samtidig må vi ikke glemme behovet for flere sikre skoleveje, så forældrene er trygge ved at sende deres børn afsted på cykel til skole. Vores skolekampagne, Alle Børn Cykler, som mange tusinde elever er med i, hjælper noget. Men der er også behov for, at staten og kommunerne har fokus på at få flere børn til at cykle,” siger Jane Kofod.

Find hele undersøgelsen her.

Ørige hovedresultater fra undersøgelsen Børns Cykelvaner

 • Undersøgelsen viser, at cykling stadig er den mest udbredte måde for børn at komme i skole på. Næsten fire ud af ti svarer, at deres barn primært cykler i skole, mens en ud af 10 bliver kørt til skole

 • De fleste cykler ikke til deres fritidsaktiviteter. Der er sket et fald i andelen af børn, der cykler til deres fritidsaktiviteter

 • Langt de fleste børn (0.-6. klasse) cykler ifølge deres forældre godt nok til at kunne cykle til skole, hvis de ledsages. Men der er færre i dette års undersøgelse, der svarer, at de i høj grad eller meget høj grad oplever, at barnets cykelfærdigheder er gode nok til at cykle med ledsagelse, nemlig 69 %, sammenlignet med andelen i 2014-undersøgelsen, som var 76 %

 • Hver femte forældre oplever, at deres barn gerne vil cykle mere i hverdagen

 • Mange forældre (51 %) vil gerne have, at deres børn cykler i hverdagen

 • Afstanden er den væsentligste grund til ikke at cykle både til skole og fritidsaktiviteter.

 • Andelen, der angiver, at det skyldes, at der er for lang vej til skole, er steget fra 18% i 2014 til 26% i 2022. Men afstanden til skolen er den samme i 2022 som i 2014

 • Der ses en klar sammenhæng mellem forældrenes cykeladfærd, og hvor ofte deres børn cykler; Blandt forældre, der cykler 5 dage om ugen, er det således 38% af børnene, der cykler til skole 5 dage om ugen, hvilket er markant over gennemsnittet på 23 %

 • Forældres baggrund har stor betydning for deres børns cykeladfærd

Se hele undersøgelsen her

At vende udviklingen, så cyklen igen bliver det naturlige transportmiddel i hverdagen for vores børn og unge, kommer ikke af sig selv.

Ny inspirationskatalog til at blive en god cykelskole

Alle Børn Cykler Alliancen ønsker at vende udviklingen og gøre cyklen til en naturlig del af en barndom for alle børn i Danmark. Derfor har alliancen i år lanceret et nyt digitalt inspirationskatalog til at blive en god cykelskole. Kataloget skal med viden, anbefalinger og inspiration støtte skoler, lærere og forældre i at få flere børn til at cykle mere. Gå til inspirationskataloget

- At vende udviklingen, så cyklen igen bliver det naturlige transportmiddel i hverdagen for vores børn og unge, kommer ikke af sig selv. Det kræver en bred indsats, hvor både politikere, organisationer, skoler og forældre har et ansvar og en rolle at spille, siger Jane Kofod.

Om Alle Børn Cykler Alliancen

Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Cyklistforbundet har sammen med Jyske Bank og Novo Nordisk taget initiativ til alliancen, der vil gøre cyklen til en naturlig del af en barndom for alle i Danmark.

Læs mere om alliancen

Børnecykling i tal

Alt for mange danske børn lever et liv som bagsædebørn, selv om der er store mange positive gevinster at hente, når børn cykler - både for det enkelte barn og for samfundet som helhed.

Se børnecykling i tal

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere