Giv jeres bedste cykel-idéer til nyt idekatalog for skoler

Er jeres skole en cykelvenlig skole? Kan andre skoler lære af jeres succes? Så inviteres I hermed til at dele jeres gode erfaringer i et nyt idekatalog for cykelskoler, som Cyklistforbundet foråret 2022 udgiver i samarbejde med de øvrige partnere i Alle Børn Cykler Alliancen.

Skolen spiller en vigtig rolle, når det handler om at gøre bagsædebørn til hverdagscyklister. Og selvom det er kommunen, der skal på banen, når det kommer til at sikre skolevejen i form af cykelstier, bump og kys-og-kør pladser, så kan skolen gøre meget for at sætte cyklen på dagsordenen og få flere børn til at cykle i og uden for skoletiden.

Vi leder efter eksempler, der kan inspirere andre skoler til at understøtte, at eleverne cykler mere i hverdagen. Så har I erfaringer med virkningsfulde initiativer, der får børn op på cyklen, hører vi gerne fra jer.

SÅDAN GØR I

Indsend en beskrivelse af jeres skoles cykelindsats og giv jeres bedste staldtips til, hvordan man som skole kan arbejde med at fremme cykling blandt eleverne. Sæt gerne ord på, hvordan det har givet en positiv effekt. I kan fx overveje følgende spørgsmål:

  • Har I en levende trafikpolitik, der ikke samler støv på en hylde, men fremmer den aktive transport og har bred opbakning fra ledelse, lærere, forældre og elever?

  • Har Cyklistprøverne i 3. og 6. klasse og kampagner som Alle Børn Cykler en fast plads i jeres årshjul?

  • Bruger I cyklen i undervisningen - fagligt i klasselokalet, i skolegården eller til udflugter?

  • Har I et klassesæt af cykler, så det er nemt for lærerne at tage klassen på cykeltur?

  • Er skolens cykelparkering placeret tæt på indgangen? Er der god kapacitet, evt. overdækning og mulighed for at låse cyklerne fast, og opleves den tryg for elever og lærere?

  • Har I i samråd med kommunen fået skabt sikre ankomstforhold for cyklister til skolen (fx. fartdæmpning, bump, begrænset passage for biler etc.)?

  • Sidst, men næsten vigtigst: Har I jeres helt egne, kreative og effektfulde eksempler på at sætte cyklen på dagsordenen, der kan inspirere andre skoler?

FRIST 17. DECEMBER

Send jeres beskrivelse til projektleder Mai-Britt Aagaard Kristensen på mak@cyklistforbundet.dk senest fredag den 17. december 2021.

Vi glæder os til at høre jeres inspirerende cykelskolehistorie.

Børnecykling i tal

Børnecykling i tal

Alt for mange danske børn lever et liv som bagsædebørn, selv om der er store mange positive gevinster at hente, når børn cykler - både for det enkelte barn og for samfundet som helhed.

Se børnecykling i tal

Alle Børn Cykler Alliancen

Vi har som land brug for, at børn får cyklen ind i deres liv fra tidlig alder. Alle Børn Cykler Alliancen vil vende udviklingen med stadig færre børnecyklister. Nye faldende tal for børns cykling viser alvoren bag initiativet.

Læs mere

Bliv partner

Bliv partner i Alle Børn Cykler Alliancen

Alliancen inviterer alle kommuner, regioner, virksomheder, organisationer og skoler, der ønsker at styrke børnecykelkulturen i Danmark, med i alliancen.

Læs mere om at blive partner