Alle Børn Cykler Alliancen er lukket

Alliancen er nået i mål med en række indsatser, der følger op på formål og ambition. Derfor lukkes den formelle alliance ned pr. april 2024, mens der arbejdes videre med ambition og indsatser på anden vis. Læs mere

Inspirationskatalog:

Sådan bliver I en god cykelskole

At børn lærer cyklen at kende som et sjovt, sundt og attraktivt transportmiddel er et fælles ansvar - og her spiller ikke bare forældre, men også skoler en afgørende og vigtig rolle. Vi har her samlet inspiration til, hvordan I som skole kan støtte op om børns cykling.

Alle Børn Cykler Alliancens undersøgelse af børns cykelvaner fra 2022 slog det endnu engang fast: Børn cykler stadig mindre i Danmark. Den gode nyhed er, at der er meget, vi voksne kan gøre for at få børn op på cyklen.

Skolen er en god arena at gøre det i. For her er der mange aktører og interessenter, som I kan sætte i spil, hvis I vil arbejde for at styrke cykling blandt jeres elever både til og fra skole og i og uden for skoletiden

Skolen er en god arena at arbejde med børnecyklingsfremme. Vi håber, at I her vil finde inspiration og motivation til at styrke cykling på jeres skole, så vi kan få flere børn op på cyklen.Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler Alliancen

Sådan bruger du inspirationskataloget

Du finder her fem konkrete guides - tre guides til, hvad ledelsen, lærerne og skolebestyrelsen på den enkelte skole kan gøre, og to guides til, hvordan I bedst kan involvere forældre og elever i arbejdet.

Og du finder fire stærke cases - skoler, der på hver deres inspirerende måde arbejder med at styrke cykling - uanset om skolen ligger i cykelafstand for de fleste elever, eller om skolen ligger i et større skoledistrikt, hvor afstand og manglende cykelinfrastruktur kan stikke en kæp i hjulet.

DE FIRE CASES

Eleverne cykler 20.000 km om året

CASE: På Ejerslykkeskolen cykler eleverne, når de skal i skoven, i teatret eller besøge virksomheder. Skolens cykelfokus bidrager også til, at elever med anden etnisk baggrund end dansk får gode cykelvaner.

Læs mere om Ejerslykke Skole

Udefriskolen cykler til lejrskolen

CASE: Med planlægning og information til forældrene kan man godt cykle med eleverne, selv om man er en skole på landet. Vi besøger en cykelskole i Midtjylland.

Læs mere om Udefriskolen

Skolen på heden har cykling som mærkesag

CASE: På Tjørring Skole cykler de så meget som muligt i stedet for at leje en bus - og det er lige fra 0. klasse. At kunne cykle og ruste eleverne til at kunne begå sig sikkert i trafikken allerede i børnehaveklassen er en mærkesag for skolen.

Læs mere om Tjørring Skole

Cykelskolen i cykelkommunen

CASE: En cykelskole i en cykelkommune. Sådan kan man beskrive Herstedøster Skole, der ligger i den cykelglade Albertslund Kommune. Skolen bruger blandt andet cyklen til børn med særlige behov.

Læs mere om Herstedøster Skole

Mere om Alle Børn Cykler Alliancen

Aktuelt

12. august 2022

Børns cykelvaner afhænger af forældres uddannelse og løn

Ny undersøgelse fra Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler Alliancen bekræfter tilbagegangen i børns cykling og viser, at forældrenes uddannelse, indkomst og adfærd har stor betydning. Også i forhold til børns cykling er der dermed ulighed i sundhed.

Læs mere

Om

Om Alle Børn Cykler Alliancen

Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Cyklistforbundet har sammen med Jyske Bank og Novo Nordisk taget initiativ til alliancen, der vil gøre cyklen til en naturlig del af en barndom for alle i Danmark.

Læs mere om alliancen

Børnecykling i tal

Børnecykling i tal

Alt for mange danske børn lever et liv som bagsædebørn, selv om der er store mange positive gevinster at hente, når børn cykler - både for det enkelte barn og for samfundet som helhed.

Se børnecykling i tal

Cyklistforbundet og børnecykling

Der er store fordele ved børn, der cykler i hverdagen. Det giver børn selvtillid, selvstændighed og gode oplevelser, når de kan transportere sig selv og cykle til skole, venner og fritidsaktiviteter. Motion og bevægelse i form af gode og daglige cykelture styrker også børns sundhed og trivsel. Cyklistforbundet har derfor et særligt fokus på at styrke den danske børnecykelkultur og skabe flere sikre skoleveje til børncyklisterne.

  • Cyklistforbundet står også bag en række kampagner og aktiviteter, der hvert år får tusindvis af børn op på cyklen herunder den årlige skolekampagne, Alle Børn Cykler, og det sjove cykeltræningskoncept ’Cykelleg’, som kan bruge af både daginstitutioner og skoler.

Børn og unge cykler mindre og sjældnere i dag sammenlignet med for bare ti år siden. Derfor skal vi voksne - politikere, organisationer, skoler og forældre – sammen vende udviklingen. Vi skal hjælpe vores børn op på cyklen igen og hjælpe børn til et sundt og aktivt livJane Kofod, vicedirektør i Cyklistforbundet