Alle Børn Cykler Alliancen er lukket

Alliancen er nået i mål med en række indsatser, der følger op på formål og ambition. Derfor lukkes den formelle alliance ned pr. april 2024, mens der arbejdes videre med ambition og indsatser på anden vis.

Læs mere

Bliv partner i Alle Børn Cykler Alliancen

Alliancen inviterer alle kommuner, regioner, virksomheder, organisationer og skoler, der ønsker at styrke børnecykelkulturen i Danmark, med i alliancen.

Læs mere om partnerskabet nedenfor eller i invitation til at blive partner.

Vi er med i alliancen, fordi vi vil cykelglæde tidligt i livet. Det er her, de gode vaner gror. Er man blevet fortrolig med den tohjulede som barn, er det nemmere at holde ved den som voksen. Og jo flere, der vælger cyklen frem for bilen, jo mere luft får vi her i byen. Mere luft mellem bilerne og mere frisk luft til lungerne.Christoffer Lilleholt, rådmand i Odense Kommune

HVAD FÅR MAN SOM PARTNER

  • Viden og indsatser, der kan formidles lokalt: Alliancens partnere modtager I materialer med inspiration til indsatser, der kan styrke børns cykelvaner fx i form af guides til skoler og forældre mv.

  • Netværk, der støtter en stærkere lokal indsats: Alliancen giver jer adgang til et bredt netværk af partnere med mulighed for at lave samarbejde på tværs i forbindelse med konkrete begivenheder, presseindlæg mv.

  • Kommunikationsstøtte: Som partner kan I anvende Alle Børn Cykler-alliancens grafik på egne kommunikationsplatforme.
    Se kommunikationsstøtte til alliancens partnere

  • Synlighed: Alliancens partnere vil blive præsentere på alliancens hjemmeside og omtalt på alliancens materialer.

HVAD FORPLIGTER MAN SIG TIL

Som partner skriver man under på, at man støtter visionen om, at børn skal cykle mere, og at man vil bakke visionen op ved at:

  • Synliggøre eget engagement i alliancen

  • Dele og videreformidle alliancens aktiviteter og materialer

Partnerskabet er ikke-kommercielt. Der er ingen omkostninger ved partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen.

SÅDAN BLIVER I EN DEL AF ALLIANCEN

Kontakt projektleder i Cyklistforbundet, Mai-Britt Aagaard Kristensen, på mail: mak@cyklistforbundet.dk eller tlf.: 40708367 med spørgsmål om alliancens arbejde og ønsker om indmeldelse.

Børnecykling i tal

Børnecykling i tal

Alt for mange danske børn lever et liv som bagsædebørn, selv om der er store mange positive gevinster at hente, når børn cykler - både for det enkelte barn og for samfundet som helhed.

Se børnecykling i tal

Alle Børn Cykler Alliancen

Vi har som land brug for, at børn får cyklen ind i deres liv fra tidlig alder. Alle Børn Cykler Alliancen vil vende udviklingen med stadig færre børnecyklister. Nye faldende tal for børns cykling viser alvoren bag initiativet.

Læs mere

Aktuelt

Det sker i alliancen

Debatindlæg, forældre-univers, nye partnere, cykelskole-katalog. Se hvad der rører sig i Alle Børn Cykler Alliancen.

Læs mere

De bakker op om alliancen