Bliv partner i Alle Børn Cykler Alliancen

Alliancen inviterer alle kommuner, regioner, virksomheder, organisationer og skoler, der ønsker at styrke børnecykelkulturen i Danmark, med i alliancen.

Alle Børn Cykler Alliancen er i udgangspunktet et toårigt projekt (2021 + 2022). Den kan dog fortsættes og udvikles, såfremt der er interesse for dette.

HVAD FÅR MAN SOM PARTNER

  • Viden og indsatser, der kan formidles lokalt: Alliancens partnere modtager I materialer med inspiration til indsatser, der kan styrke børns cykelvaner fx i form af guides til skoler og forældre mv.

  • Netværk, der støtter en stærkere lokal indsats: Alliancen giver jer adgang til et bredt netværk af partnere med mulighed for at lave samarbejde på tværs i forbindelse med konkrete begivenheder, presseindlæg mv.

  • Kommunikationsstøtte: Som partner kan I anvende Alle Børn Cykler-alliancens grafik på egne kommunikationsplatforme, ligesom partnerne præsenteres på alliancens hjemmeside. Alliancen formidler gerne partnernes initiativer, events og tiltag på alliancens hjemmeside, ligesom partnere er medafsendere på alliancens materialer.

HVAD FORPLIGTER MAN SIG TIL

Som partner skriver man under på, at man støtter visionen om, at børn skal cykle mere, og at man vil bakke visionen op ved at:

  • Synliggøre eget engagement i alliancen

  • Dele og videreformidle alliancens aktiviteter og materialer

Partnerskabet er ikke-kommercielt. Der er ingen omkostninger ved partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen.

SÅDAN BLIVER I EN DEL AF ALLIANCEN

Kontakt projektleder i Cyklistforbundet, Mai-Britt Aagaard Kristensen, på mail: mak@cyklistforbundet.dk eller tlf.: 40708367 med spørgsmål om alliancens arbejde og ønsker om indmeldelse.

Alle Børn Cykler Alliancen

Vi har som land brug for, at børn får cyklen ind i deres liv fra tidlig alder. Alle Børn Cykler Alliancen vil vende udviklingen med stadig færre børnecyklister. Nye faldende tal for børns cykling viser alvoren bag initiativet.

Læs mere

Børnecykling i tal

Alt for mange danske børn lever et liv som bagsædebørn, selv om der er store mange positive gevinster at hente, når børn cykler - både for det enkelte barn og for samfundet som helhed.

Se børnecykling i tal